Olika typer av Bakgrundskontroller vid rekrytering

Ordet bakgrundskontroll är ett samlingsnamn och ett begrepp som innebär att ni får en fakta check/bakgrundsinformation om en enskild person. Det finns många olika typer av bakgrundskontroller men några av de vanligast förekommande är;

  • Juridisk kontroll
  • Ekonomisk kontroll
  • Bolagsinformation
  • Personalia.

Vid en rekrytering behövs vanligtvis inte en fullständig bakgrundskontroll där du som arbetsgivare får fram all tänkbar information om kandidaten. Utan i de flesta fall räcker det med en juridisk kontroll i ett första steg. En juridisk bakgrundskontroll påvisar eventuella domar (både fällande och friande) och strafföreläggande som en person blivit dömd för. Det kan exempelvis röra sig om domar som rån, våldtäkt, stöld, mord, etc. Med en sådan typ av kontroll får ni ett bra beslutsunderlag samtidigt som ni framstår som en seriös och förtroendeingivande arbetsgivare. I viss typer av roller kan en ekonomisk kontroll vara nödvändig för att säkerställa att personen inte har ekonomiska problem. Vilket kan utsätta företaget för en fara om kandidaten skall ha budgetansvar eller annan typ av ekonomiskt ansvar i företaget. 

Vad är en bakgrundskontroll?

En bakgrundskontroll är en typ av kontroll där du som arbetsgivare får ett faktabaserat beslutsunderlag på en enskild person inom ett särskilt området. Det kan t ex röra sig om domar/brott, ekonomi, utbildning eller bolagsengagemang. Ofta gör man bakgrundskontroller just för att säkerställa att man inte anställer folk under felaktiga premisser. 

När du gör en bakgrundskontroll behöver du som arbetsgivare inte ha godkännande från personen du vill kolla upp utan det är offentliga handlingar enligt Sveriges grundlag. Dock så är det alltid rekommenderat att man ha samtycke innan en bakgrundskontroll genomförs.

Varför ska man göra en bakgrundskontroll?

Att rekrytera och anställa personal är en av de största och mest betydelsefulla investeringar som ett företag kan göra. En rekryteringsprocess innefattar ofta en rad olika steg innan du förhoppningsvis blir erbjuden tjänsten. Det handlar ofta om ett inskickat CV, en telefonintervju, en fysisk intervju samt referenstagning av tidigare arbetsgivare/chefer. Detta är helt enkelt för att företaget vill säkerställa att man anlitar rätt person som både har den personlighet och yrkeserfarenhet som tjänsten kräver. Men alla dessa steg i rekryteringsprocessen ger inte företaget en objektiv och faktabaserad bild om det finns eventuella domar/brott som tidigare begåtts av personen. Då detta säkerligen inte är informationen som man själv nämner under en intervju. Därför bör du som arbetsgivare alltid göra bakgrundskontroller i samband med anställning av ny personal. Då får du ytterligare ett besultsunderlag som gör att ni kan vara ännu säkrare på att ni väljer rätt personer för både tjänsten och företaget. Gör ni bakgrundskontroller till en naturlig del i er rekryteringsprocess så ökar också förtroendet och attraktiviteten för er som arbetsgivare.

Vad finns det för tjänster som erbjuder bakgrundskontroller vid rekrytering? 

Idag finns det en hel del företag som erbjuder olika former av bakgrundskontroller. En del företag är nischade på juridiska kontroller och andra företag är specialister inom andra kategorier. Vissa företag erbjuder skräddarsydda lösningar anpassade för just ditt företag samt hur många kontroller ni önskar göra varje månad. Lättast är att använda Google och ta kontakt med företag som erbjuder bakgrundskontroller för att se vem som passar er bäst. 

Vad gör man om personen är dömd/begått brott?

En bakgrundskontroll genomförs naturligtvis inte för att enkom sålla bort personer som en gång i tiden blivit dömda eller begått något brott. Ett tidigare fängelsestraff eller liknande behöver inte betyda att personen i fråga inte bör anställas. Men får du fram just den informationen via en bakgrundskontroll så är det såklart bra att ta upp detta med personen som i sin tur får möjlighet att förklara sig. Detta innebär att både du som arbetsgivare och du som kandidat inte har något otalt när anställningen väl påbörjas. Det ger er som arbetsgivare ett bättre underlag bara inför rekryteringen.
I en de roller som exempelvis personer som arbetar barn eller funktionshindrade är det extra viktigt att se till att en juridisk kontroll genomförs. Detta har numera även implementerats inom idrotten. Riksidrottsförbundet meddelade att de vill att idrottsföreningar genomför kontroller av idrottsledare från och med 1 januari 2020. 

Anställningsprocessen för dig som arbetssökande

Låt oss fokusera på dig som arbetssökande och vad som är viktigt för dig både innan och under en rekryteringsprocess. Processen startar med att du hittar en tjänst du finner intressant. Därefter är det viktigt att du lägger ner tid och energi på att få fram ett bra CV som beskriver dig som person och dina tidigare erfarenheter på rätt sätt. Arbetsgivaren kommer sedan att välja ut de CV som känns mest lämpliga för tjänsten. Är ditt CV ett av dessa så väntar oftast en telefonintervju som nästa steg. Här kommer du att bli uppringd av rekryteraren som i sin tur kommer ställa arbets- och personalrelaterade frågor till dig. Tänk på att vara dig själv och våga lyfta fram dem saker du är bra på. Tar du dig vidare från telefonintervjun blir du tillkallad till en fysisk intervju där du troligtvis får träffa rekryteraren samt en person kopplat till den tjänst du sökt. Det är efter detta som arbetsgivaren troligtvis önskar göra en bakgrundskontroll på dig. Detta får du inte se som något personligt utan detta är något som arbetsgivaren troligtvis alltid gör vid nyanställningar, både för din och för deras skull. För din del innebär det att du hamnar hos en seriös och noggrann arbetsgivare som vill säkerställa att rätt person får jobbet.