Olika typer av bakgrundskontroller vid rekrytering

Ordet bakgrundskontroll är ett samlingsnamn och ett begrepp som innebär att ni får en fakta check/bakgrundsinformation om en enskild person. Det finns många olika typer av bakgrundskontroller men några av de vanligast förekommande är;

  • Juridisk kontroll
  • Ekonomisk kontroll
  • Bolagsinformation
  • Personalia.

Vid en rekrytering behövs vanligtvis inte en fullständig bakgrundskontroll där du som arbetsgivare får fram all tänkbar information om kandidaten. Utan i de flesta fall räcker det med en juridisk kontroll i ett första steg. En juridisk bakgrundskontroll påvisar eventuella domar (både fällande och friande) och strafföreläggande som en person blivit dömd för. Det kan exempelvis röra sig om domar som rån, våldtäkt, stöld, mord, etc. Med en sådan typ av kontroll får ni ett bra beslutsunderlag samtidigt som ni framstår som en seriös och förtroendeingivande arbetsgivare. I viss typer av roller kan en ekonomisk kontroll vara nödvändig för att säkerställa att personen inte har ekonomiska problem. Vilket kan utsätta företaget för en fara om kandidaten skall ha budgetansvar eller annan typ av ekonomiskt ansvar i företaget. 

Vad är en bakgrundskontroll?​

En bakgrundskontroll är en typ av kontroll där du som arbetsgivare får ett faktabaserat beslutsunderlag på en enskild person inom ett särskilt området. Det kan t ex röra sig om domar/brott, ekonomi, utbildning eller bolagsengagemang. Ofta gör man bakgrundskontroller just för att säkerställa att man inte anställer folk under felaktiga premisser. 

När du gör en bakgrundskontroll behöver du som arbetsgivare inte ha godkännande från personen du vill kolla upp utan det är offentliga handlingar enligt Sveriges grundlag. Dock så är det alltid rekommenderat att man ha samtycke innan en bakgrundskontroll genomförs.

Varför ska man göra en bakgrundskontroll?

Att rekrytera och anställa personal är en av de största och mest betydelsefulla investeringar som ett företag kan göra. En rekryteringsprocess innefattar ofta en rad olika steg innan du förhoppningsvis blir erbjuden tjänsten. Det handlar ofta om ett inskickat CV, en telefonintervju, en fysisk intervju samt referenstagning av tidigare arbetsgivare/chefer. Detta är helt enkelt för att företaget vill säkerställa att man anlitar rätt person som både har den personlighet och yrkeserfarenhet som tjänsten kräver. Men alla dessa steg i rekryteringsprocessen ger inte företaget en objektiv och faktabaserad bild om det finns eventuella domar/brott som tidigare begåtts av personen. Då detta säkerligen inte är informationen som man själv nämner under en intervju. Därför bör du som arbetsgivare alltid göra bakgrundskontroller i samband med anställning av ny personal. Då får du ytterligare ett besultsunderlag som gör att ni kan vara ännu säkrare på att ni väljer rätt personer för både tjänsten och företaget. Gör ni bakgrundskontroller till en naturlig del i er rekryteringsprocess så ökar också förtroendet och attraktiviteten för er som arbetsgivare.

Padel – Den nya folksporten i Sverige​

Sporten som är stor i Sydamerika samt i Spanien har funnits i många år, men det är först nu som den verkligen fått fäste i Sverige. Padel har fullständigt exploderat och på endast ett par år har antalet banor i Sverige ökat från 17 st till över 500 st. En markant ökning, som kommer fortsätta kommande åren där många padelbanor & padelhallar just nu är i ett pågående bygge. 

Padel kan enkelt beskrivas som en blandning av racketsporterna tennis & squash. Spelplanen ser ut som en tennisplan men med väggar runtomkring. Det är också så sporten uppkom från start. Historien om padelns ursprung grundar sig i att Enrique Corcuera  byggde en variant av dagens padelbanor. Han byggde nämligen en tennisplan med murar runtomkring spelplanen. 

Padel spelas i form av lag, 2 mot 2 som en dubbel i tennis. Det som skiljer sporten padel åt från tennisen framförallt är de väggar som omger spelplanen. Dessa väggar är en stor del av spelet och kan användas för att studsa bollen gentemot. Det medför att padel får en annan typ av dimension i sitt spel än tennis. Du kan exempelvis låta bollen studsa i golvet och släppa den förbi för att låta den studsa i bakre väggen, och sedan slå iväg bollen över till motståndaren igen. Det gör att i padel krävs det en helt annan spelförståelse och uträkning av vinklar när bollen studsar. 

Padelracken – Tre olika typer​

Padel spelas med padelrack, som till formen liknar tennisracken. Men padelracken har inga strängar som tennisracken, utan en hård och platt yta med små hål i. Racken är gjorda med gummi till grunden och ytan är sedan av glasfiber och/eller kolfiber. Kolfiber är lite dyrare, och de dyrare padelracken har oftast en yta gjort av det. 

Padelracken har också tre olika geometriska former, som alla har sina fördelar väl i spelet. Det finns:
Diamantformade, droppformade och runda padelrack. Förutom de geometriska formerna på racketen så har de olika träffytor, så kallade ”sweet spots”. Det är helt enkelt den yta på padelracket som man skall försöka träffa bollen på för att få bästa möjliga slag. 

Enkelt förklarat är de runda padelracketen de ”enklaste” att spela med, då deras träffyta är större än de andra två. Det gör att dina felmarginaler när du spelar är lite större, så det passar utmärkt för till exempel en nybörjare. Många defensiva padelspelare föredrar också det runda padelracket. 
Det diamantformade padelracket anses vara det mest avancerade. Dess träffyta är minst och längst upp på racket av de tre. Många offensiva spelare som föredrar att smasha brukar föredra det diamantformade racketet. 
Sedan har vi det droppformade padelracket som är en mellanvariant av det runda och diamanformade. Träffytan är mittemellan dem och brukar vanligtvis passa både offensiva och defensiva padelspelare. 

Att anlita en professionell trädfällare​​

Trädfällning är inte ett enkelt jobb och kan vara extremt farligt att genomföra själv. Konsekvenserna av en felaktig trädfällning kan bli förödande. Därför är det extremt viktigt att det genomförs av ett professionellt trädfällningsföretag.
Positionen av trädet är något som kan försvåra trädfällningen. Exempelvis om det står intill byggnader, elstolpar eller liknande. Då kan det krävas en extrem noggrannhet för vart trädet fälls. Eller så gör man en så kallad sektionsfällning av trädet.

Sektionsfällning är något som man kan göra både med hjälp av maskin, men även manuellt. Enkelt förklarat så fäller man inte hela trädet så att det faller till marken, det som som de flesta anser är en klassisk trädfällning. Sektionsfällning innebär att man tar ned trädet i bitar, sektioner helt enkelt.
En manuell sektionsfällning innebär att trädfällaren med klättrar uppför stammen, kvistar av den och fäller översta krontoppen. Sedan på nervägen när trädfällaren klättrar ned sågas trädstammen i lagom stora kubbar/bitar. Manuell sektionsfällning är mycket krävande och ställer stora krav på utövaren som måste ha lagstadgad kompetensbevis för att få utöva detta.

Trädfällning för privatpersoner, kommuner och Brf:er​

Att fälla träd är svårt och det finns massvis av anledningar till att man behöver fälla ett träd. Det kan vara att trädet har vuxit för fort och därmed kanske känns obehagligt att ha i närheten av hus/byggnader. Ett träd som vuxit för fort och som står på en plats där den utsätts för mycket vind kan ramla och totalförstöra en byggnad. Det kan vara lite lyxproblem som att trädet skymmer solen. Eller att man helt enkelt har köpt en tomt och behöver avlägsna större partier av träd. 

Viktigast som beställare är att ta kontakt med professionella trädfällare, exempelvis om man behöver hjälp med trädfällning på Värmdö. Se till att de som utför arbetet har förståelse för natur och landskapsvård, samt om hur träd fungerar. Då kan vara säkra på att ni får rätt konsultation innan trädfällningen sätts igång.