Olika typer av bakgrundskontroller vid rekrytering

Ordet bakgrundskontroll är ett samlingsnamn och ett begrepp som innebär att ni får en fakta check/bakgrundsinformation om en enskild person. Det finns många olika typer av bakgrundskontroller men några av de vanligast förekommande är;

  • Juridisk kontroll
  • Ekonomisk kontroll
  • Bolagsinformation
  • Personalia.

Vid en rekrytering behövs vanligtvis inte en fullständig bakgrundskontroll där du som arbetsgivare får fram all tänkbar information om kandidaten. Utan i de flesta fall räcker det med en juridisk kontroll i ett första steg. En juridisk bakgrundskontroll påvisar eventuella domar (både fällande och friande) och strafföreläggande som en person blivit dömd för. Det kan exempelvis röra sig om domar som rån, våldtäkt, stöld, mord, etc. Med en sådan typ av kontroll får ni ett bra beslutsunderlag samtidigt som ni framstår som en seriös och förtroendeingivande arbetsgivare. I viss typer av roller kan en ekonomisk kontroll vara nödvändig för att säkerställa att personen inte har ekonomiska problem. Vilket kan utsätta företaget för en fara om kandidaten skall ha budgetansvar eller annan typ av ekonomiskt ansvar i företaget. 

Vad är en bakgrundskontroll?​

En bakgrundskontroll är en typ av kontroll där du som arbetsgivare får ett faktabaserat beslutsunderlag på en enskild person inom ett särskilt området. Det kan t ex röra sig om domar/brott, ekonomi, utbildning eller bolagsengagemang. Ofta gör man bakgrundskontroller just för att säkerställa att man inte anställer folk under felaktiga premisser. 

När du gör en bakgrundskontroll behöver du som arbetsgivare inte ha godkännande från personen du vill kolla upp utan det är offentliga handlingar enligt Sveriges grundlag. Dock så är det alltid rekommenderat att man ha samtycke innan en bakgrundskontroll genomförs.

Varför ska man göra en bakgrundskontroll?

Att rekrytera och anställa personal är en av de största och mest betydelsefulla investeringar som ett företag kan göra. En rekryteringsprocess innefattar ofta en rad olika steg innan du förhoppningsvis blir erbjuden tjänsten. Det handlar ofta om ett inskickat CV, en telefonintervju, en fysisk intervju samt referenstagning av tidigare arbetsgivare/chefer. Detta är helt enkelt för att företaget vill säkerställa att man anlitar rätt person som både har den personlighet och yrkeserfarenhet som tjänsten kräver. Men alla dessa steg i rekryteringsprocessen ger inte företaget en objektiv och faktabaserad bild om det finns eventuella domar/brott som tidigare begåtts av personen. Då detta säkerligen inte är informationen som man själv nämner under en intervju. Därför bör du som arbetsgivare alltid göra bakgrundskontroller i samband med anställning av ny personal. Då får du ytterligare ett besultsunderlag som gör att ni kan vara ännu säkrare på att ni väljer rätt personer för både tjänsten och företaget. Gör ni bakgrundskontroller till en naturlig del i er rekryteringsprocess så ökar också förtroendet och attraktiviteten för er som arbetsgivare.